Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color

Eriwongel.com

Tuesday
Feb 28th
Home
እቲ ሰራዊት ትርጉም ብገብረዝጊ ብርሃነ

እቲ ሰራዊት ትርጉም ብገብረዝጊ ብርሃነ

ንሕናኸ ምስ ኣየናይ ጉጅለ ሰራዊት ንህሉ?

ዘ ...

እቲ ሰራዊት ብገብረዝጊ ብርሃነ

እቲ ሰራዊት ብገብረዝጊ ብርሃነ


ንሕናኸ ምስ ኣየናይ ጉጅለ ሰራዊት ንህሉ?

ዘ ...

ሒደት ማይ ብሑቕ

ሒደት ማይ ብሑቕ

“ሒደት ማይ ብሑቕ ንብዘሎ እቲ ብሑቕ የብኵዖ እ...

እቲ ሰራዊት  ትርጉም ብገብረዝጊ ብርሃነ

እቲ ሰራዊት ትርጉም ብገብረዝጊ ብርሃነ

ንሕናኸ ምስ ኣየናይ ጉጅለ ሰራዊት ንህሉ?

ዘ ...

‎ንምጽኣት ጎይታ ምድላው‎

‎ንምጽኣት ጎይታ ምድላው‎

ዓመት ንዓመት ተኪኡ ክመጽእ ከሎ ተገዲስና ንሓስበሉ ነገር እንተሎ ጊዜ እዩ። እንታይ ክገብር ኔሩኒ፣ እንታይ ጌረ፣ እንታይከ ክገብር ኣሎኒ ብምባል ከኣ ንሕሉፍን ህሉውን ብምግምጋም ንመጻኢንውጥን። እቶም ብጎይታ እንኣምን ንጊዜ ተጠቒምና ምስ ኣምላኽ ስለ እንመላለስ ጊዜ እናሓለፈ ብዝኸደ መጠን ምምጻእ ጎይታይቐርብ ምህ...

More:
እቲ ሰራዊት ትርጉም ብገብረዝጊ ብርሃነ

እቲ ሰራዊት ትርጉም ብገብረዝጊ ብርሃነ

ንሕናኸ ምስ ኣየናይ ጉጅለ ሰራዊት ንህሉ?

ዘ ኮል ካብ ዝብል ናይ ሪክ ጆይነር መጽሓፍ መበል ዓስራይ ምዕራፍ ዝተተርጎመ (ሳልሳይን መወዳእታን ክፍል)

ብድሕርዚ ነቲ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ገዲፈ እንደገና ንነብሰይ ኣብቲ ነቲ ሰራዊት ክርእየሉ ዝኽእል ከረን ረኸብክዋ። ጥበብ ኣብ ጎነይ ደው ኢሉ ነበረ። ሕጂ`ዉን ጎ...

More:
ማርዶካይ ንእምነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ኣቦ (Part 3)

ማርዶካይ ንእምነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ኣቦ (Part 3)

ማርዶካይ ኣብ ዓዲ ጓና ኣብ ማእከል እቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡን ክብሪ ዘይህቡን እሞ ኸኣ ጣኦታትን ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ዘምልኹ ህዝብን እዩ ዝነብር ኔሩ። ኣብቲ ዉዕዉዕ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ዘለዎ ሕጊ ኣምላኽ ድማ ከም ዝግባእ ዝገዝኣሉ ስፍራ ንኣምላኽ ምምላኽ እምብዛ ከይከብድ ኽእል እዩ። ኣብቲ መንፈሳዊ ድንቁርና ዝነ...

More:
መልሲ ንመምህራን “ዘይመዋትነት ስጋ” (Part 2)

መልሲ ንመምህራን “ዘይመዋትነት ስጋ” (Part 2)

ምህሮ "ዘይመዋትነት ስጋ" ይትረፍዶ ኣብ ክርስትና ኣብ ዝኾነ ካልእ እምነት እኳ ኣይንረኽቦን ኢና። ብዘይካ ኣብ "ራስተፈራውያን" ከምኡውን ገለገለ "ኣጉለ-ፍልጠታውያን" (ፓራ-ሳይንቲስትስ) ኣብ ዝኾነ ካልእ ኣይንረኽቦን ኢና። "Together Forever: An Invitation to be Physically Immorta...

More:

መልእኽቲ ንኹሎም ሰዓብቲ ጐይታ፡- ካብቶም ኣብ ርእሲ ጸበባና ጸበባ ዝውስኹና ዘለው ሃዋርያት ሐሶት ንጠንቀቕ !!!

1.    እቲ ምሉእ ስልጣን ዘለዎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል?  
እቲ ልዕሊ ኹሉ መለበታዊ ድምጺ ኣምላኽ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትሕቲ እግሪ ቤተ-ክርስቲያን ኮይኑ ዘይኮነስ፥ ኣብ ልዕሊ ቤተ-ክርስቲያን ርእሲ ወይ ኣእምሮ ኮይኑ፡ ንኽመርሓ ዝተዋህባ እስትንፋሳዊ ቃል እግዝኣብሄር እዩ፡...
ሕቶ: ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሄር ኣቦ ንየሱስ ክርስቶስ ቀልጢፉ ወይ ደንጉዩ ናብ ምድሪ ዘይሰደዶ?

ሕቶ: ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሄር ኣቦ ንየሱስ ክርስቶስ ቀልጢፉ ወይ ደንጉዩ ናብ ምድሪ ዘይሰደዶ?

መልሲ: ምልኣት ዘመን ምስ መጸ ግና...ኣምላኽ ነዚ ኻብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊውን ዝዀነ ወዱ ለኣኾ። (ገላትያ 4: 4):: እዚ ጥቕሲ እግዚኣብሄር ኣቦ ንየሱስ ክርስቶስ "ምልኣት ዘመን ምስ መጸ" ከም ዝለኣኾ ይነግረና::

ኣብ መበል ቀዳማይ ዘመን: የሱስ ክርስቶስ ንክመጽእ ምቹእ...

More:
ዉሕስነት ሓዳር ሻዱሻይ ክፋል

ዉሕስነት ሓዳር ሻዱሻይ ክፋል

ሓፈሻዊ ምኽሪ ኣብ ልዕሊ ንጽህና።

 ወዲ ፍቕሪ ዝሕዞ ብዓይኒ እዩ ክበሃል እንከሎ፣ ኣዋልድ ዓይነን ጽብቕ ኣክዳድናን መልክዕን ክርኣይ የብሉን ማለት ከም ዘይኰነ ክንርዳኣእ ይግባእ። ስለዚ ሰብኡት ካብ ናይ እግሪ ካልሲ ጀሚሮም ክዳኖምን ኣካላቶምን ብንጽህና ክሕልውዎ ይግባእ። ጸግሮም ከስተኻክሉ ጭሕሞም ክላጸ...

More:
ኣከዳድናኽን ቕድስና ዝሓለወ ይኹን by Tony Abraham

ኣከዳድናኽን ቕድስና ዝሓለወ ይኹን by Tony Abraham

ሰላም ኣምላኽ ምሳኽን ይኹን ኩላትክን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ፡ሎሚ ንዓኽን ዝጠቅም ማዕዳን ምኽርን ሒዘልክን ቀሪበ ኣለኹ እሞ ብገርህነትን ብክፉት ልብን ክትቅበላኒ ብፍቕሪ ክርስቶስ እሓተክን።ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዘመን ካብቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ፡ኣከዳድና ደቂ ኣንስትዮ እዪ።

ኣከዳደና ደቂ ኣንስትዮ ጠገለ ሲኢኑ፡...

More:
መልእኽቲ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ

መልእኽቲ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ

እዚ ሕጂ ኣብዛ ቤተ ክርስትያን ብሓፈሻኣ ተላዒሉ ዘሎ ሽግር ኣብታ ናይ ሶርያ ኣንጾክያውን ኣብ መንጎ ሃዋርያ ጳውሎስን ሃዋርያ ጴጥሮስ ተላዒሉ ነይሩ እዩ። (ገላ.21-14)

 

     እቶም ኣመንቲ ኣይሁድ ብክርስቶስ ኣሚኖም እኳ እንተደሓኑ ገና ስርዓት ሕግን ግዝረትን...

More:
ተከታታሊት ዛንታ መበቆል ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ. part 1

ተከታታሊት ዛንታ መበቆል ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ. part 1

እቲ ዛንታ ብ1860 ዓ.ም. ኣቢሉ ኣብ ጸዓዘጋ ይጅምር። በቲ ጊዜ እቲ እቶም ካህናትን ዲያቆናትን ናይ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ነቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ናይ ቤተ ክርስትያኖም ይመራምርዎ። ብዛዕባ ትምህርቲ ስላሴ መታን ኪርድኡ ሃይማኖተ ኣበው (እምነት ኣቦታት) እቲ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ልምዲ ብዛዕባ እት ምእመ...

More:
ታሪኽ ቤተክርስትያን (AD 29 – 500) 6ይ ክፋል

ታሪኽ ቤተክርስትያን (AD 29 – 500) 6ይ ክፋል

 

ምዕራፍ 3

ቀዳመይቲ መጽሓፍ ብጆን ፎስተር  ትርጉም ብይሳኮር

ቤተ ክርስትያንን ተልእኾኣን

ኣብ ምዕራፍ 2፡ እታ ኣስታት ሚእትን ዕስራን እትኸውን ቀዳመይቲ ኣኼባ ክርስትያናት ኣብ ሓንቲ ናይ የሩሳሌም ቤት ትእከብ ከም ዚነበረት ርኢና። እዚ ንእሽቶ ጅማረ ነበረ። ኣብ ከባቢ 200 ዓ...

More:

ናይ ዘልኣለም ብርሃንኪ

ለይቲ ምስ፡መዓልቲ ክሓስብ ከስተንትን

ንስለ ጓል ህዝበይ እጽሊ እጸውም

ዎ እግዚኣብሄር ጽን በል ውሉዳትካ ጠምት

ንባሮትካ ኣክብ ግበረልና ምሕረት

  

   ናባኻ ክንምለስ ክንሕሉ ትእዛዝካ

       ካብ ምባል ንላዕሊ ክንነብረ...

More:
ግብረ ሰዶማዊ መውስቦ  ሰብኣዊ መሰል ኣይኮነን

ግብረ ሰዶማዊ መውስቦ ሰብኣዊ መሰል ኣይኮነን

ብዙሐት ፖለቲከኛታት ንሕጋዊ መሰል ግብረ ሰደማውያን ምስ ናይ ጸለምቲ ኣንጻር ዐሌታውነት ዘካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ ብምንጽጻር ሕጋውነት ከልብስዎ ክጽዕሩ ይርከቡ። እዚ ዘቕርብዎ ስነመጎት ግን ቅኑዕ መርትዖ የብሉን። 
ኣብ እዚ ዘሎናዮ እዋናት ኣብ ኣሜሪካ ሐደ ኣዝዩ ንምስማዑ ዘስደምም ነገር ይካየድ ኣሎ። እ...
More:
ኣከዳድናኽን ቕድስና ዝሓለወ ይኹን by Tony Abraham

ኣከዳድናኽን ቕድስና ዝሓለወ ይኹን by Tony Abraham

ንቓል ኣምላኽ ዚሓዋውሱ  By Maranatah JS

ንቓል ኣምላኽ ዚሓዋውሱ By Maranatah JS

“ብኣምላኽ ተደሪኽና ብገርህነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኴንና ንዛረብ ኣሎና እምበ....

Readmore..

ሒደት ማይ ብሑቕ

ሒደት ማይ ብሑቕ

“ሒደት ማይ ብሑቕ ንብዘሎ እቲ ብሑቕ የብኵዖ እዩ።“(ገላ5,9)

• እዛ ቃል ንምብራህ ናይ ....

Readmore..

ንስሓ እምበር ሳዕስዒት ኣይድልን

ንስሓ እምበር ሳዕስዒት ኣይድልን

ዎ ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ ሃገር እናዳጠፍኣት ሰብ እንዳ ተቐዝፈ ጸልማት እንዳዓዘዘ ጓይላ ዳን....

Readmore..

ሰለስተ ሓደገኛታት ሓጥያት

ሰለስተ ሓደገኛታት ሓጥያት

1. ርኽሰት

ርኽስተ ብመንገዲ ዓይንና፥ ኣእዛናን ናብ ልብና ይኣቱ። እዚ ዘይኑጹህ ነገራ....

Readmore..

ኣረኣእያኩም ብዛዕባ እቲ መስቐል?

ኣረኣእያኩም ብዛዕባ እቲ መስቐል?

ከምቲ ልሙድ መደብ ናይ ሰንበት ሒደት መዝሙር ምዝማሮም፣ እቲ ናይታ ቤተክርስትያን ጓሳ ማሕ....

Readmore..

ምጽንናዕ ኣብ ግዜ መከራ።

ምጽንናዕ ኣብ ግዜ መከራ።

ኣታ ህዝቢ ካብ ስሕተት ኣምልጥ!

ኣታ ህዝቢ ካብ ስሕተት ኣምልጥ!

ሰባት ፈተውቲ ርእሶም፡ፈተውቲ ገንዘብ፡ ፈተውቲ ክብሪ ርእሶም ከም ዝዀኑ! እንተስ ብድንቁ....

Readmore..

 

Radio Rufta

Online

We have 937 guests and 24 members online

Radio Rufta Page

ሰማእታት ካታኮምብ (9 ክፋል)

ሰማእታት ካታኮምብ (9 ክፋል)

ምትሓዝ

ስለ እምነቱ ብሰማእትነት ዝሓለፈ ወተሃደር ሩስያ ቐዳማይ ክፋል

ስለ እምነቱ ብሰማእትነት ዝሓለፈ ወተሃደር ሩስያ ቐዳማይ ክፋል

ኢቫን ቫሲሊየቪች ሞይሲየቭ (ብሕጽር ዝበለ ኣጸዋውዓ ወይ ሳጓ ድማ ቫንያ) ብ1952፣ ቮሎንቲሮቭካ ኣብ ዝተበሃለት ሓንቲ ቁሸ....

ሰማእታት ካታኮምብ (8 ክፋል) ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

ሰማእታት ካታኮምብ (8 ክፋል) ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

ስደትን መከራን

ፍቓድ ኣምላኽ እናገበርኩም፣ ነታ ተስፋ ምእንቲ ....

ሰማእታት ካታካምብ ሻብዓይ ክፋል ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

ሰማእታት ካታካምብ ሻብዓይ ክፋል ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

  ህይወት ኣብ ውሽጢ ካታኮምብ

ናይ ብርሃን ....

ሰማእታት ካታካምፖ 5ይ ምዕራፍ ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

ሰማእታት ካታካምፖ 5ይ ምዕራፍ ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

  ብዝሒ መሰኻኽር

 

ሰማእታት ካታካምፖ 4ይ ምዕራፍ ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

ሰማእታት ካታካምፖ 4ይ ምዕራፍ ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

ምስጢር ክርስትና

እቲ እግዚኣብሄር ናይ ምምሳል ምስጢር ብርግጽ ዓቢ እዩ፣ ኣምላኽ ብስጋ ተገሊጹ ...

ሰማእታት ካታካምቦ ሳልሳይ ክፋል ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

ሰማእታት ካታካምቦ ሳልሳይ ክፋል ትርጉም ብቐሺ እምባየ ሃብተዝጊ

ጎደና ኣፒያ ኣንቲካ

እቶም ዝሓዘነ ሰልፈኛ መሲሎም ኣብ የማነ-ጸጋም ጎደና ኣፒያ ኣንቲካ ተሰሊፎም ዘለዉ መቓብራ....

ዘገርም ሓለዋ ኣምላኽ

ዘገርም ሓለዋ ኣምላኽ

ሓንቲ  ድያና ትበሃል ጓል ናብ እንዳ መሓዛኣ ንምብጻሕ ኸደት እሞ ካብዝ ሓስበቶ ንላዕሊ ኣምሰየት፣ ናብ ገዝኣ ኸኣ ንበይና ተበገሰት፣ በይና ንምኻድ እም....

Follow us on Youtube

Follow Eriwongel